Image
Top
Menu
4 februari 2014

Concurrentieanalyse

Waar staat mijn bedrijf ten opzichte van mijn concurrenten?

Een diepgaande concurrentieanalyse begint met het verzamelen van gegevens. Intern binnen uw bedrijf, wat vertellen de verkoopmedewerkers, zij zijn vaak een grote bron van informatie. Wat geven uw klanten aan, waarom kopen ze uw product (en niet dat van de concurrent)? Internet, de meest toegankelijke en uitgebreide bron van informatie. Soms te uitgebreid, wat is mijn scope? Waar begin ik? Zijn de gegevens betrouwbaar? Brancheorganisaties beschikken vaak over sector specifieke informatie. Soms zijn er onderzoeksbureaus die relevante rapporten hebben over sector waarin u actief bent. Beursbezoek, enquĂȘtes, allemaal mogelijke informatiebronnen. Gedurende dit hele onderzoekstraject vormt er zich een steeds gedetailleerder beeld van u en uw concurrenten.

Wanneer er zich een duidelijk beeld heeft gevormd is het van belang de vertaalslag te maken naar uw bedrijf. Hoe ga ik met deze nieuwe wetenschap om? Ben ik op de goede weg? Op welke punten moet ik mijn beleid bijstellen?

SAMEN marketing helpt u graag een compleet beeld te scheppen van uw marktpositie en de juiste vertaalslag naar uw bedrijf te maken. Nieuwsgierig?

zetletters